Mechanical

ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า ทำให้เวลามีการประกาศปรับขึ้นค่า Ft. ทีไร มักจะถูกคนรอบข้างซักถาม ให้ความสนใจ อยากรู้อยากเห็นว่าค่า Ft. มันจะแพงขึ้นหรือถูกลง (ส่วนมากจะแพงขึ้นทุกทีน่ะแหละ) ถ้าปรับขึ้นก็หน้าจ๋อย บ่นอุบอิบกันไปตามระเบียบ แต่ถ้าปรับลงก็ไชโยโฮ่ฮิ้ว ร้องเฮเย้เย้ กันเป็นแถว
 
แต่ก็มีไม่น้อยที่หน้าจ๋อยและไชโยตามเค้าไป ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจว่าค่า Ft. น่ะมันคืออะไรกันแน่? เพราะส่วนใหญ่แล้ว หลายคนจะเข้าใจว่าค่า Ft. ที่เรียกเก็บนั้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าไฟฟ้าที่มีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นต่างหาก เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกำไรให้กับการไฟฟ้า ทำให้ประชาชนตาดำ ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน ต้องก้มหน้าก้มตาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนกันมานานแล้วก็ได้คับ
 
เพราะงั้นลองมาทำึความเข้าใจกับค่า Ft. กันสักนิดดีกว่าคับ จะได้รู้ว่ามันเป็นภาระที่ต้องแบกรับไว้ในแต่ละเืดือน หรือมันเป็นกำไรของการไฟฟ้ากันแน่?
 
ก่อนอื่นก็มารู้จักกันว่าค่า Ft. ที่เวลามีการประกาศปรับเพิ่มขึ้นปุ๊ป ทำให้หลายคนร้องโอดครวญกันเป็นแถว เพราะทำให้เงินในกระเป๋าต้องบินหายไป กระทบกระเทือนต่อรายจ่ายประจำเดือน ส่วนใหญ่แล้วมักเข้าใจผิดว่าการปรับขึ้นค่า Ft. นั้น เป็นการประกาศปรับอัตราค่าไฟฟ้า
 
ตัวอย่าวิธีคิดค่า Ft.

 
ตรงส่วนนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกเหมือนกันคับ แต่ถูกเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้น เพราะโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ทางภาครัฐ มีมติให้เรียกเก็บจากประชาชนคนใช้ไฟฟ้า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
  1. ค่าไฟฟ้าฐาน
  2. ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันว่าค่า Ft. 
ส่วนแรกคือค่าไฟฟ้าฐาน จะเป็นค่าไฟฟ้าที่เป็นตัวสะท้อนรายจ่ายของ กฟผ., กฟน., และ กฟภ. ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศ ประกอบด้วยรายจ่ายของการไฟฟ้า 3 ส่วนหลัก ๆ คือต้นทุนการเงินที่ใช้ในการก่อสร้างและขยายระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่ายในอนาคต, ต้นทุนในการดำเนินงาน และต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
 
ค่าไฟฟ้าฐานส่วนนี้ ทางการไฟฟ้าจะใช้เรียกเก็บจากประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าคับ คือจะเรียกเก็บเแล้วฉลี่ยประมาณ 2.25 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นค่าไฟฟ้าฐานที่มีใช้กันมาตั้งแต่ปี 2543 ปีนี้ปี 2553 ก็ใช้กันมา 10 ปีแล้วล่ะคับ 
 
ส่วนสองคือค่า Ft. ที่หลาย ๆ คนสงสัยและ้ข้องใจกันว่ามันคืออะไร? ค่า Ft. คือค่าไฟฟ้าที่สะท้อนค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของค่าเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดจากค่าใช้จ่ายมาตรฐาน โดยที่มีขั้นตอนจากอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าพลังงาน และค่าบริการพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง ในการนำค่าใช้จ่ายส่วนที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาคำนวณ
 
แล้วประชาชนคนใช้ไฟฟ้า ได้รับประโยชน์อะไรจากค่า Ft.?
 
ตรงส่วนนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมาก ที่เข้าใจว่าค่า Ft. คือค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เพื่อเอามาเป็นกำไรให้กับองค์กรของตัวเอง ทำให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตรงส่วนนี้ขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนะคับ ว่าความจริงแล้วค่า Ft. นั้นเป็นเพียงกลไกในการปรับราคาค่าไฟฟ้า ให้เคลื่อนไหวไปตามค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกการควบคุมของการไฟฟ้า
 
ในการกำหนดโครงสร้างของค่าไฟฟ้า เพื่อใช้งานในระยะเวลา 3-4 ปี หากไม่มีค่า Ft. เป็นค่าไฟฟ้าส่วนทีสอง เพื่อเป็นการรองรับค่าใช้จ่าย ที่อาจผันแปรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากตัวเลขที่ใช้กำหนด ณ วันที่ประกาศอัตราค่าไฟฟ้า การจัดทำค่าอัตราค่าไฟฟ้าก็จำเป็นที่จะต้องมีการคาดการณ์ราคาเชื้อเพลิงในระยะเวล 3-4 ปี ข้างหน้าด้วยคับ
 
ถ้าหากว่าคาดการณ์ราคาเชื้อเพลิงไว้สูงมาก คนที่เสียผลประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคับ ประชาชนคนใช้ไฟฟ้านั่นแหละ ที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าหากคาดการณ์ราคาเชื้อเพลิงไว้ต่ำเกินไป การไฟฟ้าก็ขาดเงินรายได้ ที่จะนำมาสมทบการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน ไม่พอใช้เหมือนบางประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ต้องสลับพื้นที่ดับไฟ
 
อย่างที่เคยบอกไว้ในเอนทรีก่อน ๆ ว่าต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ 50 มาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า เพราะฉะนั้นสัดส่วนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้า เพราะเชื้อเพลิงแต่ละชนิดก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปคับ
 
ถึงตรงนี้ หลาย ๆ คนคงจะพอเข้าใจกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคับ ว่าค่า Ft. ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้นมันคืออะไร? หรือถ้าเพื่อน ๆ คนไหนยังสงสัยหรือไม่เข้าใจ ก็อ่านเพิ่มเติมได้นะคับ